SNP, Šarl Guno Faust, Dejan Maksimović, Danijela Jovanović, Nebojša Babić, Vasa Stajkić, Goran Krneta, Jelena Končar, Marina Pavlović Barać, Aleksandar Nikolić, Aleksandar Ilić, Saša Senković,  Nikola Senković, Senka Ranosavljević, Marko Radanović, Vesna Kesić Krsmanović, Andrea Solinas. Opera Faust, Ch. Gounoda Još jedan biser u Novom Sadu ili Kada će daContinue Reading

SNP, Šarl Guno Faust, Dejan Maksimović, Danijela Jovanović, Nebojša Babić, Vasa Stajkić, Goran Krneta, Jelena Končar. Marina Pavlović Barić, Aleksandar Nikolić, Aleksandar Ilić, Saša Senković,  Nikola Senković, Senka Ranosavljević, Marko Radanović, Andrea Solinas. Umetnički dvojac Aleksandar Nikolić, reditelj i Aleksandar Saša Ilić, koreograf i dalje plovi Dunavom. Mogli su iContinue Reading