P. u. m. Galerija Vam predstavljaContinue Reading

Slavko Krunić (Beograd – Novi Sad)
Vinska mušica (sofisticiranija verzija Kronenbergove Muve)
Vinegar fly acrylic on canvas. 65 x 50 cm. 2021.
Iza Slavka Krunić je preko trideset samostalnih izložbi i bezbroj grupnih. Može se reći da je podjednako cenjen i popularan i kao slikar, kao i illustrator, kako u svojoj domovini, tako i u svetu.