P.U.M. Gallery vam predstavljaContinue Reading

Petar Kiranovski (Resen – Makedonija), “NEBOTO NA DETSTVOTO” – 45 × 40 cm. Kombinirana tehnika na blok hartija 2021.
Na izrazito apstraktan ekspresionistički način Petar Kiranovski se izražava, stvarajući veoma upečatljiva umetnička dela.