1, 2, 3,… 4. – Stanislav Vinaver

U jednom razgovoru sa Milanom Rakićem, Stanislav Vinaver daje svoje viđenje nekih naroda:

Jedan Nemac — zaljubljen u sebe. Dva Nemca — jedna pivnica. Tri Nemca — rat.

Jedan Englez — glupak. Dva Engleza — jedna utakmica. Tri Engleza — velika pomorska država.

Jedan Španac — prosjak. Dva Španca — borba s bikovima. Tri Španca — odstupanje.

Jedan Francuz — elegantan čovek. Dva Francuza — familijaran život. Tri Francuza — svađa.

Jedan Italijan — svirač na mandolini. Dva Italijana — atentat. Tri Italijana – kocka.

Jedan Jevrejin — krpar. Dva Jevrejina — banka. Tri Jevrejina — Francuska akademija.

Jedan Bugarin — mir sa Srbima. Dva Bugarina — rat sa Srbima. Tri Bugarina — balkanski rat.

Jedan Srbin — jedna politička partija. Dva Srbina — dve političke partije. Tri Srbina — pet političkih partija. Četiri Srbina — svetski rat

Božo Kijac, iz Mostara,

gađa pravo u metu

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.