P.U.M. GALERIJA VAM PREDSTAVLJAContinue Reading

Boško Šabaz Šabazović (Bor – Srbija) digitalni crtež nastao u programima Corel draw i Photoshop, godina nastanka 2020.
U oblasti kolaža i digitalnih slika Boško Šabaz Šabazović veoma uspešno eksperimentiše.